KundeKroner til dig med privat realkreditlån i Totalkredit

Et overskud, der kommer kunderne til gode

Du kan få KundeKroner, fordi Nykredit og Totalkredit - Nykredit-koncernen - primært er ejet af kundernes forening, Forenet Kredit. Foreningen ønsker, at det overskud, den får fra bl.a. Totalkredit, kommer kunderne til gode.

Derfor har foreningen mulighed for at give tilskud til Totalkredit, som Totalkredit kan beslutte at give videre til dig og andre kunder i form af KundeKroner.

Så mange KundeKroner kan du få

Dine KundeKroner afhænger af restgælden på dit realkreditlån. I dag kan du som privat kunde med et realkreditlån i Totalkredit få 1.500 kr. i rabat om året pr. lånt mio. kr.

KundeKroner-beløbet slår igennem på din opkrævning og gælder til og med 2020. Hvor mange KundeKroner, du derefter kan få, vil afhænge af flere forhold, bl.a. Totalkredits resultater og størrelsen på det tilskud, Totalkredit måtte modtage fra Forenet Kredit.

Se vilkår for KundeKroner

Spørgsmål og svar om KundeKroner

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du betaler på dit private realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der truffet beslutning om at yde rabat frem til udgangen af 2020.

Se modellen for KundeKroner.

Du kan få KundeKroner, fordi Nykredit og Totalkredit, Nykredit-koncernen, primært er ejet af kundernes forening, Forenet Kredit. Foreningen ønsker, at det overskud, den får fra bl.a. Totalkredit, skal komme kunderne til gode. Derfor har foreningen mulighed for at give et årligt tilskud til Totalkredit, som Totalkredit kan give videre til dig og andre kunder i form af KundeKroner.

Se vilkår for KundeKroner.

Dine KundeKroner afhænger af restgælden på dit private realkreditlån. Som privatkunde med et realkreditlån i Totalkredit kan du i dag få 1.500 kr. i rabat om året pr. lånt mio. kr.

Beløbet slår igennem på din terminsbetaling og gælder frem til og med 2020. 

Når vi indberetter dit skattefradrag for rente og bidragsbetaling til SKAT, reducerer vi det med rabatten. Du kan evt. tilpasse din forskudsopgørelse med det beløb, du forventer at modtage i KundeKroner.

Hvert kvartal til og med 2020 kan du som privatkunde med realkreditlån i Totalkredit få KundeKroner.
Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal.

KundeKroner-modellen med mulighed for at Forenet Kredit kan yde tilskud, som Totalkredit kan give videre til kunderne, er permanent og fortsætter også efter 2020. Men om den fortsætter med højere eller lavere beløb end i dag, afhænger af flere forhold, bl.a. Totalkredits og Nykredits resultater og det tilskud, vi måtte modtage fra vores hovedejer Forenet Kredit. 

Sådan fungerer KundeKroner

Grundtanken med KundeKroner er, at når det går Nykredit og Totalkredit godt, kan det komme dig til gode. Du er sikret KundeKroner frem til 31. december 2020. Hvor mange KundeKroner, du kan få i rabat efterfølgende, afhænger af Totalkredits resultater, og hvor meget tilskud Totalkredit måtte modtage fremover fra Forenet Kredit. 

Læs mere