Regeringen strammer reglerne for boligfinansiering i København og Aarhus

Regeringen har vedtaget nye og strammere regler for boligfinansiering i Hovedstadsområdet og Aarhus.

For en del nuværende og kommende boligejere i Hovedstadsområdet og Aarhus bliver variabel rente og afdragsfrihed ikke længere en mulighed, når de nye regler træder i kraft. Reglerne har til formål at sikre, at nuværende og kommende boligejere ikke gældsætter sig for hårdt, mens det samtidig kan lægge en dæmper på prisudviklingen i de største byer. 

 

Fra den 1. oktober vil det blive sværere for nuværende og kommende boligejere i Hovedstadsområdet og i Aarhus med en høj gæld at få et afdragsfrit og/eller variabelt forrentet lån. I stedet vil de få tilbudt et fastforrentet lån med afdrag.

 

Konkret betyder de nye regler, at du som hovedregel bliver tilbudt et lån med fast rente og afdrag, hvis du ønsker at købe bolig i Hovedstadsområdet og Aarhus og samtidig har en samlet gæld, der overstiger 400 % af indkomsten før skat.

 

Derfor strammes skruen

Regeringen ønsker at reducere antallet af boligejere i vækstområder, som både har en høj gæld og et variabelt forrentet eller afdragsfrit lån. De mener, at denne gruppe af boligejere vil være særligt udsatte ved et boligprisfald, der kan komme samtidig med en rentestigning.

 

Regeringen forventer samtidig, at den strammere kreditvurdering vil kunne dæmpe boligprisstigningerne i Hovedstadsområdet og Aarhus.

 

Fortsatte prisstigninger i byerne i vente

Det nye initiativ kommer formentlig til at dæmpe prisudviklingen i storbyerne, men cheføkonom i Nykredit Tore Stramer forventer fortsat stigende priser.

 

Vi forventer fortsat stigende boligpriser i såvel København og Aarhus over de kommende år. Det skyldes blandt andet, at også beskæftigelsen og indkomsterne stiger pænt.

Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit

”Vi forventer fortsat stigende boligpriser i såvel København og Aarhus over de kommende år. Det skyldes blandt andet, at også beskæftigelsen og indkomsterne stiger pænt. Dertil kommer, at vi kun forventer små rentestigninger i prognoseperioden, og endelig har det betydning, at indbyggertallet i København årligt stiger med i omegnen af 10.000 personer”, siger Tore Stramer.

 

Reglerne ligger ikke fast endnu

Finanstilsynet arbejder i øjeblikket på højtryk for at blive helt klar med de nye regler. For dig som nuværende eller kommende boligejer i Hovedstadsområdet eller Århus kan reglerne få betydning for dine lånemuligheder. Så snart reglerne er faldet endeligt på plads, kan din rådgiver fortælle dig, hvad de konkret betyder for dig.

 

22. september 2017

Tore Stramer

Cheføkonom i Nykredit

Ekspert i dansk makroøkonomi og hvad samfundsøkonomien betyder for danskerne og erhvervslivet. Leverer Nykredits vækstprognoser og analyser af den danske økonomi til danskerne.