Den typiske danske boligejer - Sjælland

Kom på tur rundt i nogle af landets ældste ejerboliger i Vest- og Sydsjælland, på trapper i København, i rækkehusene i Københavns omegn, nordsjællændernes træhuse, og med østsjællænderen en kort tur til vandet.

Den typiske danske boligejer

Den typiske danske boligejer er 52 år og er del af en samlet hustand på to personer, der har et eller ingen hjemmeboende børn. I gennemsnit bor der 2,52 personer pr. hustand, hvoraf 0,56 er et barn. Livet leves i parcelhus i Jylland, og der er 143 kvadratme-ter at boltre sig på. Huset er bygget i 1952 og opført i mursten. Varmen kommer via fjernvarme og på taget ligger et fibertag – ofte eternit. Når den gennemsnitlige danske boligejer skal til stranden, har han eller hun 7 kilometer til nærmeste kyst. En tur i skoven ligger 2,4 kilometer væk. En lille overvægt af boligfinansieringen – 56 procent – er med variabelt forrentede lån. Bolig-ejere, der optager et realkreditlån i dag, tager i højere grad lån med fast rente. 

 

Københavneren

Boligejeren i København er med sine 47 år landets yngste og går ofte på trapper, idet 40 procent af landets ejerlejligheder ligger i København. Ejendommen har typisk tegl på taget, og huset er i gennemsnit bygget i 1937. De københavnske boligejere er dem i landet, der med 9 kilometer har længst til skov, mens en tur til vandet kun under 3 kilometer væk. Mens det at være barn af boligejere alle andre steder i landet er ensbetydende med at vokse op i parcel- eller rækkehus, så er det helt normalt i Køben-havn at have børn på fjerde sal, og hustanden bor på 3,8 værelser i gennemsnit. Det er et værelse mindre end landsgennemsnit-tet. Variabel rente ses oftere end på landsplan på den samlede københavnske boliggæld, mens også københavnerne, der låner i dag, oftere vælger fast rente.

 

Københavns omegn

Omegnskommunerne er familiernes højborg. Her bor der i gennemsnit 2,64 personer under samme tag, og der er flest børn pr. hustand. Der er 47 kvadratmeter pr. person – kun i København er pladsen mere trang. Næsten 20 procent af landets rækkehuse ligger i Københavns omegn, og knap hver femte barn af boligejere i Københavns omegn vokser op i et rækkehus. Dermed er Københavns omegn det sted i landet, hvor flest børn bor i rækkehus. Den gennemsnitlige boligejer er 50 år – det findes kun lavere i København. Huset er bygget i 1957 og er med 125 kvadratmeter i gennemsnit blandt landets mindste ejerboliger. Kø-benhavns Omegn har landets største andel af huse bygget i beton. Der er en overvægt af boligfinansiering med variabel rente i forhold til landsgennemsnittet, ligesom andelen af udlån uden afdrag er større end i resten af landet.

 

Nordsjællænderen

Nordsjællænderne er dem i Danmark, der oftest må op på stigen med træbeskyttelse. I hvert fald er det i Nordsjælland, at flest bor i et træhus, selvom mursten også her er mest udbredt. Lidt overraskende har boligejerne i Nordsjælland kun 140 kvadratme-ter under taget, og det er en reminder om, at Nordsjælland er meget andet end strandvejspalæer. Nordsjællandske villaer har landets største forekomst af toiletter og bad. Skoven findes tæt på hjemmet – der er under to kilometer, mens der er fire kilome-ter til vandet. Her finder vi landets højeste andel udlån med variabel rente, og afdragsfrihed er også mere normalt end landsgen-nemsnittet. 

 

Østsjællænderen

På Østsjælland præges boligerne af store byggeboom 1960’erne, hvilket gør ejerboligerne til nogle af landets nyeste.  Det gen-nemsnitlige østsjællandske hus er opført i 1962 og er på 139 kvadratmeter. 40 procent af boligerne har eternit på taget. Østsjæl-landske boligejere er dem med den korteste gennemsnitsafstand til vand – 2,9 kilometer til fjord, sø eller hav har de. Til gengæld skal de trave 5,5 kilometer fra boligen, før de kommer til skoven. Kun københavnerne har længere i skoven. Variabel rente dominerer bestanden af boligudlån, men der er en kraftig bevægelse mod fast rente i nyudlånet.

 

Vest- og sydsjællænderen

Ejerboligerne på Vest- og Sydsjælland hører til nogle af landets ældste, og den gennemsnitlige ejerbolig er opført i 1941. Ældre gennemsnitsalder for ejerboliger skal man til hovedstanden eller Bornholm for at finde. Med 1,2 badeværelser pr. bolig, har syd- og vestsjællænderne en af landets laveste forekomster af mere end et badeværelse. Der er dog næppe trængsel ved badeværelset, for hustanden er med 2,45 beboer pr. bolig også blandt landets laveste. Sammen med fynboerne har vest- og sydsjællænderne den største forekomst af huse med stråtag. Bindingsværk er også mere almindeligt her end de fleste andre steder i landet. Bolig-ejeren er i gennemsnit 53,4 år, og boliglånet er oftest finansieret med et variabelt forrentet lån. Der afdrages på 55 procent af boligudlånet i Vest- og Sydsjælland.

 

Sådan er boligejerne andre steder i landet

Relaterede Artikler

Artikel | 5 min

Kig i krystalkuglen: Sådan bliver boligmarkedet i 2019

Huspriserne vil stadig stige i 2019, men det går ikke så hurtigt længere. Læs boligøkonom Mira Lie Nielsens prognose for boligmarkedet i år og få hendes tip, hvis du overvejer at købe hus eller lejlighed i 2019.
Artikel | 3 min

Priserne på ejerlejligheder falder i København

I en helt ny boligprisprognose forventer Nykredit for første gang i seks år, at priserne på ejerlejligheder falder i Købehavn og i Aalborg.
Artikel

Hvad gør jeg med min indefrosne boligskat?

Tre gode argumenter for, hvorfor du skal betale din indefrosne boligskat i 2021, og tre lige så gode argumenter for, hvorfor du skal vente.