Aktiekonto 2018 - Europæiske aktier

INDSKUDSPERIODEN FOR DETTE PRODUKT ER UDLØBET

 Aktiekonto 2018 - Europæiske aktier havde tegningsperiode fra den 24. april 2014 til den 15. maj 2014.

Aktiekonto 2018 – Europæiske aktier er et struktureret indlånsprodukt, hvor du i stedet for en indlånsrente får mulighed for et afkast, der afhænger af kursudviklingen på 15 udvalgte europæiske aktier.

Opsigelse af bindingsperioden

Aktiekontoen er som udgangspunkt bundet indtil 28. februar 2018. Hvis du skal bruge dine frie midler før, kan du opsige kontoen med 31 bankdages skriftligt varsel i henhold til vilkårene. Det er kun muligt at hæve hele saldoen på din konto, så du kan ikke hæve fx halvdelen af dit indskud undervejs. Det er ikke muligt at opsige kontoen for pensionsmidler før udløbsdatoen den 28. februar 2018 i henhold til vilkårene.
Hvis du opsiger kontoen i bindingsperioden, skal du være opmærksom på,  at du risikerer et tab. Det vil sige, at du muligvis ikke får det fulde indsatte beløb tilbagebetalt. Det skyldes blandt andet, at kurserne kan være faldet undervejs i bindingsperioden, samt at du skal betale en dekort. Det kan du læse mere om i vilkårene for kontoen.

Du er velkommen til at kontakte Kundeservice på 70 10 90 00, hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at opsige din Aktiekonto.

Kom godt videre

Aktiekonto 2018 - Kursudvikling

Kursudviklingen for Aktiekonto 2018

Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsafdelinger, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, amerikanske aktier, taktisk allokering og Alternativer.

Vigtigste overvejelser ved investering

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko, du er villig til at tage.