Aktiekonto

Aktiekonto er til dig, der ønsker at investere din opsparing uden at miste dit indskud.

Aktiekonti åbnes, når markedsforholdene tillader det. I øjeblikket er renten lav, derfor anbefaler vi i stedet investeringer gennem fx Nykredit Invest Balance Afdelinger med en risiko og strategi, der passer til dine behov.

 

Se de historiske kurser for aktiekonti
Dato for kurserne Aktiekonto 2017 Aktiekonto 2018
28-02-2017 126,18 98,11
31-01-2017 122,02 98,1
30-12-2016 123,13 98,28
30-11-2016 120,38 97,79
31-10-2016 116,71 98,1 
30-09-2016 120,08 98,09
31-08-2016 119,14 98,4
29-07-2016 119,87 98,49
30-06-2016 114,3 98,29
27-05-2016 112,27 98,38
29-04-2016 111,88 98,33
31-03-2016 112,42 97,95
29-02-2016 108,51 97,82
29-01-2016 107,03 97,83
30-12-2015 106,83 97,91
30-11-2015 106,15 98,57
30-10-2015 105,89 97,98
30-09-2015 101,88 96,45
31-08-2015 102,45 96,9
31-07-2015 103,29 97,94
30-06-2015 103,07 98
29-05-2015 104,61 99,1
30-04-2015 104,5 99,48
31-03-2015 103 99
27-02-2015 104,6 98,99
30-01-2015 103,33 97,96
30-12-2014 103,29 97,22
28-11-2014 103,76 97
31-10-2014 102,08 97
30-09-2014 101,64 97
31-08-2014 101,04 97
31-07-2014 101,17 98
30-06-2014 100,51 98
31-05-2014 99,48 98
30-04-2014 98,86  
31-03-2014 98  
28-02-2014 98  
31-01-2014 98  
31-12-2013 100  
30-11-2013    
31-10-2013    
30-09-2013    
31-08-2013    
31-07-2013    
30-06-2013    
31-05-2013    
30-04-2013    
31-03-2013    
28-02-2013    
31-01-2013    
31-12-2012    
30-11-2012    
31-10-2012    
30-09-2012    
31-08-2012    
31-07-2012    
30-06-2012    

Tabellen viser historiske indikative kurser på Nykredits Aktiekonti. Bemærk, at de angivne indikative kurser ikke nødvendigvis er de kurser, der har været brugt i forbindelse med en eventuel opsigelse. En Aktiekonto som er opsagt før udløb kan derfor være indfriet til en anden kurs end den indikative kurs som fremgår af tabellen.

 

Tabellen er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Nykredit Bank A/S påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden og fuldstændigheden. Nykredit Bank A/S påtager sig heller ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i tabellen.

Strukturerede indlån