Aktiekonto

Aktiekonto er til dig, der ønsker at investere din opsparing uden at miste dit indskud.

Aktiekonti åbnes, når markedsforholdene tillader det. I øjeblikket er renten lav, derfor anbefaler vi i stedet investeringer gennem fx Nykredit Invest Balance Afdelinger med en risiko og strategi, der passer til dine behov.

 

Dato for kurserne Aktiekonto 2018

29-12-2017

98,28

30-11-2017

97,91

31-10-2017

98,05

29-09-17

98,05

31-08-17

97,87
31-07-17 97,89
30-06-17 98,05
28-04-17 98
31-03-17 98,29
28-02-2017 98,11
31-01-2017 98,1
30-12-2016 98,28
30-11-2016 97,79
31-10-2016 98,1 
30-09-2016 98,09
31-08-2016 98,4
29-07-2016 98,49
30-06-2016 98,29
27-05-2016 98,38
29-04-2016 98,33
31-03-2016 97,95
29-02-2016 97,82
29-01-2016 97,83
30-12-2015 97,91
30-11-2015 98,57
30-10-2015 97,98
30-09-2015 96,45
31-08-2015 96,9
31-07-2015 97,94
30-06-2015 98
29-05-2015 99,1
30-04-2015 99,48
31-03-2015 99
27-02-2015 98,99
30-01-2015 97,96
30-12-2014 97,22
28-11-2014 97
31-10-2014 97
30-09-2014 97
31-08-2014 97
31-07-2014 98
30-06-2014 98
31-05-2014 98
30-04-2014  
31-03-2014  
28-02-2014  
31-01-2014  
31-12-2013  
30-11-2013  
31-10-2013  
30-09-2013  
31-08-2013  
31-07-2013  
30-06-2013  
31-05-2013  
30-04-2013  
31-03-2013  
28-02-2013  
31-01-2013  
31-12-2012  
30-11-2012  
31-10-2012  
30-09-2012  
31-08-2012  
31-07-2012  
30-06-2012  

Tabellen viser historiske indikative kurser på Nykredits Aktiekonti. Bemærk, at de angivne indikative kurser ikke nødvendigvis er de kurser, der har været brugt i forbindelse med en eventuel opsigelse. En Aktiekonto som er opsagt før udløb kan derfor være indfriet til en anden kurs end den indikative kurs som fremgår af tabellen.

 

Tabellen er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Nykredit Bank A/S påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden og fuldstændigheden. Nykredit Bank A/S påtager sig heller ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i tabellen.

nykredit

Aktiekonto 2018

Europæiske aktier er et struktureret indlånsprodukt, hvor du i stedet for en indlånsrente får mulighed for et afkast.