BørneInvest

Skab en større opsparing til dit barn eller barnebarn med BørneInvest - en professionel investering af børneopsparing i værdipapirer.

I BørneInvest investerer Nykredit børneopsparingen i værdipapirer ud fra den risiko, du som indskyder vil acceptere at løbe. Du skal derfor sammen med en rådgiver fra Nykredit tage stilling til, om du vil have opsparingen placeret ved meget lav, lav, middel eller høj profil. Dit valg af investeringsprofil skal være en afvejning af, hvor store udsving i opsparingens værdi du kan leve med, når aktie- og obligationskurser går op og ned. Midlerne på børneopsparingen bliver herefter investeret som vist i skemaet herunder.

RISIKOMÆRKNING

Bemærk, at alle underliggende afdelinger er risikomærkede.

Læs mere om risikomærkning her.

PRISER 

Priser og vilkår - investering