Nykredit Invest

I Nykredit Invest kan du investere i en række forskellige investeringsafdelinger, som har hver sit særlige fokus - fx lange obligationer, danske aktier, amerikanske aktier, taktisk allokering og Alternativer.

Nykredit Invest blev etableret i 2000 og er i dag en af Danmarks større investeringsforeninger.

Foreningen har et fokuseret produktudbud, hvor der stilles skarpt på kernekompetencer inden for særligt danske obligationer og aktier, udenlandske obligationer og aktier, alternative investeringer samt aktivallokering i blandede produkter.

Nykredit Invest omfatter:

  • Investering i lange og mellemlange stats-, realkredit- og erhvervsobligationer udstedt i danske kroner eller euro
  • Danske aktier - Noteret på Nasdaq OMX Nordic
  • USA - Investering i store amerikanske selskaber
  • Alternativer - Investering i eksempelvis infrastruktur, skove og betalingsanlæg
  • Taktisk Allokering - Investering i aktier, stats- og realkreditobligationer
  • Kreditobligationer - investering i danske stats- og realkreditobligationer samt europæiske Investment Grade og High Yield obligationer
Læs mere om Nykredit Invest