OpsparingsInvest

OpsparingsInvest er til dig, der ønsker at investere dine opsparede frie midler, og som forventer professionel pleje af din investering.

Tidshorisont og risikoprofil

Med investeringen i OpsparingsInvest bliver der taget højde for, hvornår du skal bruge pengene og hvilken risiko, du er villig til at tage.

Nemt og hurtigt

Det gode ved OpsparingsInvest er, at du kan starte i det små. Selvom du ikke har en stor portion penge at investere her og nu, kan du lave en opsparing fra 500 kr. pr. måned. Hver gang din opsparing når 5.000 kr. investerer vi automatisk beløbet. Alternativt kan du starte med at indskyde min. 10.000 kr. som et engangsbeløb. Du kan selvfølgelig altid indbetale ekstra på kontoen.

Optimér afkastet på din opsparing

Afkast er særligt vigtig i forbindelse med opsparing, hvor blot få procent mere i afkast om året kan fordoble din opsparing på sigt. Med vores unikke investeringsmetode kan du forvente et større afkast. Nedenfor kan du se de historiske afkast for Nykredit OpsparingsInvest.

Professionel pleje af din opsparing

Vi plejer løbende din investering, så den passer til din ønskede risiko og tidshorisont. Vi ændrer for eksempel løbende sammensætningen af din investering, så du får mindre risiko i takt med, at du nærmer dig tidspunktet, hvor du skal bruge pengene.

Regn på dine muligheder

I Nykredit har du mulighed for at vælge den placering, der passer bedst til dig.

Gebyrer for Nykredit OpsparingsInvest

I tabellerne herunder kan du se gebyrer og kurtager for OpsparingsInvest.

Årligt plejegebyr* Priser til 1. juli 2017
Af de første 0-500.000 kr. 0,125% inkl. moms
Af beløb over 500.000 kr.  0,00%

 

Årligt plejegebyr* Priser fra 1. juli 2017
  Tidshorisont over 5 år Tidshorisont under 5 år
Af de første 0-500.000 kr.  0,30% 0,15%
Af beløb over 500.000 kr.  0,20% 0,10%

 

Kurtage - priser** Balance Defensiv, Moderat og Offensiv Obligationer
Handler pr. nota 0,00% 0,00%

*Der betales et fast årligt gebyr på 250 kr. pr. ordning. Kontogebyret er ikke momspligtigt.

** Kurtagefriheden gælder alene for handler med værdipapirer, der indgår i formueforvaltningen. Realisation af værdipapirer i forbindelse med etablering af denne aftale afregnes til de kurtagesatser, der er gældende i internetbanken.

OpsparingsInvest - afkast

I tabellen herunder kan du se, hvor meget Nykredit OpsparingsInvest har givet i bruttoafkast siden 1. januar 2003.

År
Risikoprofil Lav Risikoprofil Middel Risikoprofil Høj Risikoprofil Høj Plus
2003 7,40% 8,00% 8,50% -
2004 8,80% 9,20% 9,60% -
2005 14,50% 18,80% 23,10% -
2006 4,60% 6,00% 7,40% -
2007 0,90% 1,10% 1,20% -
2008 -16,10% -21,60% -27,00% -
2009 18,40% 21,30% 24,20% -
2010 8,70% 11,20% 13,80% -
2011 1,90% 0,10% -1,70% -
2012 7,80% 8,30% 8,80% -
2013 4,70% 7,70% 10,70% 14,00%
2014 9,60% 10,70% 11,90% 12,80%
2015 3,60% 5,30% 6,90% 8,60%
2016 5,60% 5,80% 6,00% 5,90%
2017 2,90% 3,40% 3,90% 4,30%

*Opdateret den 31. maj 2017.

OpsparingsInvest blev etableret den 1. juni 2010. De underliggende investeringsforeningsafdelinger og specialforeningsafdelinger har dog eksisteret i en længere årrække. Figuren viser realiserede afkast for de tre risikoprofiler ved en horisont på mere end 10 år.

Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. 

Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt. Afkast for Nykredit OpsparingsInvest er baseret på data fra Fundcollect og IFR. Afkast siden start er gældende for perioden 31. december 2003 til ultimo hvert år. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidigt afkast, og at gebyrer, provisioner og andre omkostninger kan påvirke afkastet i nedadgående retning.