PensionsInvest

PensionsInvest er et fleksibelt pensionsprodukt fra Nykredit, som giver dig professionel pleje af din pensionsopsparing.

Investeringen af din pensionsordning tilpasser vi til din investeringsprofil og alder. Sammen med en af vores rådgivere tager du stilling til, om du vil have din opsparing placeret i profil lav, middel, høj eller høj plus. Derfor får du en ordning, der netop passer til dig, uden at du skal foretage mange valg. Herefter tilpasser vi automatisk ordningen alt efter, hvor du befinder dig i dit liv. Vi holder dig naturligvis informeret hele vejen, så du altid har overblik.

OPTIMÉR AFKASTET PÅ DIN OPSPARING

Afkast er særligt vigtigt i forbindelse med pensionsopsparing, hvor blot nogle få procent mere i afkast om året kan fordoble din pensionsopsparing på sigt.

Med vores unikke investeringsmetode kan du forvente et større afkast.

Gebyrer for Nykredit PensionsInvest

Her kan du se gebyrer og kurtager for Nykredit PensionsInvest på ratepension, kapitalpension og aldersopsparing.

Årligt plejegebyr* Priser til 1. juli 2017
Af de første 0-500.000 kr. 0,125% inkl. moms
Af beløb ober 500.000 kr. 0,00%

  

Årligt plejegebyr*   Priser fra 1. juli 2017
  Tidshorisont over 5 år Tidshorisont under 5 år
Af de første 0-500.000 kr. 0,30% 0,15%
Af beløb over 500.000 kr. 0,20% 0,10%

 

Kurtage-priser** Balance Defensiv, Moderat og Offensiv Obligationer
Handler pr. nota 0,00% 0,00%


* Der betales et fast årligt gebyr på 250 kr. Kontogebyret er ikke momspligtigt.

** Kurtagefriheden gælder alene for handler med værdipapirer, der indgår i formueforvaltningen. Realisation af værdipapirer i forbindelse med etablering af denne aftale afregnes til de kurtagesatser, der er gældende i internetbanken.

PensionsInvest - afkast

I tabellen herunder kan du se, hvor meget Nykredit PensionsInvest har givet i bruttoafkast siden 1. januar 2003.

År Risikoprofil Lav Risikoprofil Middel Risikoprofil Høj Risikoprofil Høj Plus
2003 7,40%  8,00%  8,50% 
2004 8,80%  9,20%  9,60% 
2005  14,50%  18,80%  23,10% 
2006  4,60%  6,00%  7,40% 
2007 0,90%  1,10%  1,20% 

2008 -16,10% -21,60% -27,00%

2009 18,40% 21,30% 24,20%

2010 8,70% 11,20% 13,80%

2011 1,90% 0,10% -1,70%

2012 7,80% 8,30% 8,80%

2013 4,70% 7,70% 10,70%

14,00%

2014 9,60% 10,70% 11,90%

12,80%

2015 3,60% 5,30% 6,90%

8,60%

2016 5,60% 5,80% 6,00%

5,90%

2017 2,90% 3,40% 3,90%

4,30%

*Opdateret den 31. maj 2017.

Figuren viser realiserede afkast for de tre risikoprofiler ved en horisont på mere end 10 år.

Afkast er beregnet på baggrund af udviklingen i den indre værdi således er alle omkostninger i de underliggende investeringsforeninger fratrukket. Direkte omkostninger som depotgebyrer, kurtage og porteføljeplejegebyr er ikke fratrukket. 

Bemærk at historiske afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast kan blive negativt. Afkast for Nykredit PensionsInvest er baseret på data fra Fundcollect og IFR. Afkast siden start er gældende for perioden 31. december 2003 til ultimo hvert år. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidigt afkast, og at gebyrer, provisioner og andre omkostninger kan påvirke afkastet i nedadgående retning.