Verdens nye store forbrugere

Emerging markets-lande har stærke vækstrater og gunstig befolkningsudvikling og står for 80 procent af den globale økonomiske vækst. Nykredits forvalter, Sands, har særligt fokus på sundhed, IT og forbrug – ikke mindst i Indien og Kina.

Da Novo Nordisk i sidste uge fik godkendt sit insulinmiddel Tresiba på det kinesiske marked, udtalte koncerndirektør Mads Krogsgaard Thomsen ved samme lejlighed, at der i Kina nu er flere voksne med diabetes end noget andet sted i verden.

Det er selvsagt interessant for et medicinalselskab som Novo Nordisk, som har insulinbehandling som sit primære forretningsområde. Men det er også interessant for fx rejsebureauer, spilproducenter, IT-selskaber og fødevareproducenter.

For diabetes regnes i høj grad for en livstilssygdom, og at Kina nu er et af verdens største potentielle diabetes-markeder, giver dermed en indirekte indikation om, hvor meget Kina har forandret sig og at kinesiske forbrugere nu har overtaget livstile og forbrugsmønstre, som hidtil har været begrænset til den vestlige verden, og som ifølge forskere spiller en afgørende rolle for udvikling af bl.a. type II diabetes.

Det siger seniorporteføljeforvalter i Nykredit, Martin Munkesø, som påpeger, at nye markeder og muligheder opstår, når forbrugere i folkerige nationer som Kina og Indien tager nye vaner til sig.

Forbrug- og sundhedsaktier

Han har med sine kollegaer i Nykredit håndplukket en forvalter, Sands Capital Management, til at investere i aktier i udviklingslande for Nykredit, og netop den demografiske udvikling er et hovedfokus for Sands, der i høj grad har sundheds-, it- og forbrugsaktier i sin portefølje, mens energi, råvarer og telekommunikation er tilsvarende nedprioriteret.

Læs mere om Nykredit Invest Nye Aktiemarkeder - Sands

- I nullerne talte vi meget om BRIKS-landene [Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika], men efter finanskrisen - hvor mange af de samme økonomier kom i problemer - har der været mere stille omkring dem. Investeringsmæssigt er emerging markets dog vigtigere end nogensinde før, alene fordi landene udgør en større andel af global økonomi, men også fordi økonomierne har forandret sig, så de ikke længere blot er producenter men også forbrugere af varer og services. Befolkningen i udviklingslande udgør 85 procent af den globale befolkning og har siden finanskrisen leveret 80 procent af den globale vækst. Og det er denne udvikling, som vores forvalter, Sands, har set og som de investerer efter, siger Martin Munkesø.

Se video: Nykredit Forvalter: Sådan investerer vi i Emerging Markets 

Særligt fokus på Indien

Sands har valgt at fokusere i særlig grad på Indien, hvor Sands ser en attraktiv demografisk udvikling og et stort vækstpotentiale. Også Kina fylder meget i porteføljen, men udelukkende i form af IT og forbrugsaktier, mens investering i statsejede banker, energiselskaber mv. helt er undgået.

Læs også: Et udviklingsland i rivende udvikling

Emerging markets er vigtig for en investor, fordi landene generelt har stærk vækst og gunstig demografisk udvikling og samlet tegner sig for størstedelen af den globale vækst

Porteføljemanager i Sands, Brian A. Christiansen

Emerging markets-aktier har siden årsskiftet leveret et afkast på 13,8 procent (målt ved benchmarket MSCI Emerging Markets per 31/8 2017), mens Sands i samme periode har leveret et afkast på 17,7 procent. Siden 2012 har Sands leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 11,4 procent mod et afkast for MSCI Emerging Markets på 5,4 procent.

Gunstig udsigter for obligationer

Også obligationsinvesteringer i udviklingslande kan være attraktive, fordi renteafkastet er betragteligt højere end herhjemme, og samtidig vil man som investor opnå en kursgevinst, hvis renten falder (obligationskurser og renter bevæger sig modsat hinanden), hvilket Nykredits obligationsforvalter i Emerging Markets, Investec, og en lang række andre forvaltere forventer i takt med at økonomierne modnes og den generelle opsparing i udviklingslande øges. Øget opsparing vil alt andet lige dæmpe inflationen og dermed renteniveauet.

Økonomiske reformer, vækst og forbedrede handelsbetingelser, vil samtidig forbedrede landenes handelsbalancer og kan øge de enkelte landes valutakurs, hvilket Nykredits forvalter, Investec, også har positioneret sig til at kunne drage fordel af.

Læs mere om Nykredit Invest Nye Obligationsmarkeder - Investec

Relaterede Artikler

Aktier | 3 min

Nykredit-forvalter: Sådan investerer vi i Emerging Markets

Se video med Sands Capital, der blandt andet forvalter investeringsforeningen, Nykredit Invest Nye Aktiemarkeder. De fortæller om de seks kriterier, som de vurderer en potentiel investering ud fra.
Investering | 2 min

Tror på indiske aktier

Utrolige Indien, lyder landets eget turistmotto. Men Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, har ikke svært ved at tro på Indiens økonomiske potentiale.
Makroøkonomi | 3 min

Et udviklingsland i rivende udvikling

Befolkningen er ung, reformviljen er stor, og det økonomiske potentiale er enormt. Chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm ser Indien som én af de mest interessante udviklingslande for investorer lige nu.