Glem krig og konflikt, når du investerer

Vesten er i krise, og den sikkerhedspolitiske situation er truet, siger professor og militæranalytiker Mikkel Vedby Rasmussen. Men lad være med at investere efter det, siger chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.

Vesten har mistet sin tro på fremtiden, mens optimismen spreder sig i Kina, Indien og en stribe afrikanske nationer. Sådan lyder det fra professor og ekspert i international politik, Mikkel Vedby Rasmussen, som ved et arrangement i Nykredit for Private Banking-kunder for nylig samtidig advarede alle fremmødte mod at investere på baggrund af hans analyse.

”Ja, pas på med det”, istemte chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm.

For selv om verden grundlæggende er blevet mere usikker i kølvandet på Donald Trump og Brexit, er den fremtidige udvikling notorisk svær at udstikke.

- Vi bruger meget tid på analyser om, hvor verden skal hen, og så ender vi med at forsøge at forklare, hvorfor verden alligevel ikke gjorde som vi forventede. Verden er heldigvis klogere – og mere kompleks – end os der forsøger at forudsige den, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Verden er heldigvis klogere – og mere kompleks – end os der forsøger at forudsige den

Mikkel Vedby Rasmussen

Vendepunkt

Han ser et endegyldigt opbrud i den vestlige verdensorden efter tre årtier med globalisering, frihandel, og fremskridtstro, der blev skudt i gang med murens fald i 1989, og som sluttede onsdag den 9. november 2016, hvor Donald Trump blev valgt som amerikansk præsident på et løfte om at genrejse Amerika ved at gå i rette med netop frihandel og globalisering.

- Efter murens fald opstod der en stærk fremskridtstro i den vestlige verden, en tro på, at ting ville udvikle sig til det bedre, og at vi var på vej mod et endemål. I dag er Vesten i krise, og vi har mistet troen på fremskridtet, som til gengæld er blevet overtaget af lande, vi ser som vores konkurrenter, og som nu er på vej op. Så hvis jeg alligevel skal komme med en forudsigelse er det måske, at vi står ved et vendepunkt, og at dagen i morgen ikke kommer til at ligne dagen i dag, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Han nævner Hviderusland, Nordkorea og Iran-Saudi-Arabien, som geopolitiske brændpunkter, hvor militær optrapning og konfrontation hurtigt ville kunne spinde ud af kontrol og udfordre status quo og sikkerhedsbilledet i Europa og i USA.

Så hvis jeg alligevel skal komme med en forudsigelse er det måske, at vi står ved et vendepunkt, og at dagen i morgen ikke kommer til at ligne dagen i dag

Mikkel Vedby Rasmussen

Optur på markedet

I Nykredit synes chefstrateg Frederik Engholm også, at udfordringerne er til at få øje på. I tillæg til geopolitiske konflikter, er der spørgsmålet om Brexit og om den politiske udvikling i Spanien og Italien og ikke mindst – set med investorøjne - det store ubesvarede spørgsmål om pengepolitik efter næsten et årti med ekstraordinære tiltag fra centralbankerne i USA og i Europa. Men sideløbende med al denne usikkerhed har der været nærmest uafbrudt feststemning på de finansielle markeder.

- Donald Trumps valgsejr sidste år kom i kølvandet på Storbritanniens Brexit-afstemning og forude ventede politiske valg i Europa, hvor populisterne Gert Wilders og Marine Le Pen så ud til at kunne ændre status quo i henholdsvis Holland og Frankrig, mens populistiske euro-fjendtlige partier i Italien fik stærkere og stærkere fodfæste. Den politiske usikkerhed var til at føle på og alligevel steg de finansielle markeder mod stadig nye højder, fordi virksomhedernes indtjening i samme periode tog et stort spring i vejret, siger Frederik Engholm.

Glem krigen

Han har med sine kollegaer i Nykredit Markets forsket i, hvordan politiske kriser, krige og terrorhandlinger påvirker de finansielle markeder. Og den overraskende konklusion – efter at have set nærmere på kursudviklingen på aktier i kølvandet på blandt andet Korea-krigen og Vietnam-krigen, Cuba-krisen, terrorangrebet 11. september 2001 og den efterfølgende krig i Irak- er, at påvirkningen er til at overse.

-Markedseffekterne af krige og konflikter er typisk kortvarige. Den største effekt kommer i det øjeblik konflikten opstår og eskaleres, mens selve krigshandlinger ofte ikke påvirker markederne yderligere. Og typisk er kursfaldene indhentet igen efter nogle måneder. Så ikke alene kan det være for sent at sælge, når krigen rammer, man risikerer også at trække sig netop som markederne gør klar til nye stigninger, siger Frederik Engholm. 

Den største effekt kommer i det øjeblik konflikten opstår og eskaleres, mens selve krigshandlinger ofte ikke påvirker markederne yderligere. Og typisk er kursfaldene indhentet igen efter nogle måneder

Frederik Engholm

Han mener derfor, at man som investor skal tage bestik af den geopolitiske udvikling, ikke mindst i forhold til spørgsmålet om, hvor i verden, man kan forvente størst vækst i fremtiden. Men krig og konflikt bør sjældent være en anledning til at sælge ud af porteføljen, simpelthen fordi det sjældent ændrer vækstudsigterne globalt, og dermed heller ikke virksomhedernes indtjening, siger han.

- Vi har ofte set sabelraslen mellem f.eks. USA og Iran og mellem USA og Nordkorea. Havde man solgt sine aktier i alle disse tilfælde, havde man tabt, hver gang konflikterne efterfølgende aftog og markedet vendte igen. Som investor er man bedst tjent med at lukke øjnene eller at koncentrere sig om noget helt andet, siger Frederik Engholm.

Relaterede Artikler

Artikel | 3 min

Husk skatten før nytåret

Det kan betale sig at give fradrag, pension og investeringer et tjek før nytår.
Artikel | 3 min

Danskere overser investeringsmuligheder – og det kan blive dyrt

Danmarks nye investeringsmulighed, aktiesparekontoen, er en lukrativ platform til investering. Men bl.a. manglende tillid til investeringsmarkederne holder danskerne tilbage fra investering, viser ny undersøgelse.
Artikel | 3 min

Få mere i afkast med den nye aktiesparekonto

Til nytår får danskerne en helt ny investeringsmulighed – ”aktiesparekontoen” – som er søsat af Folketinget. Lavere skat og nem årlig skatteafregning er grundstenene, og det er en oplagt start for begynderinvestoren.