Ny reform: Det betyder den for din pensionsopsparing

Du kan indbetale mindre på aldersopsparing og må vente længere på at få dine pensioner udbetalt. Det er essensen i en ny reform på pensionsområdet, som et flertal i Folketinget har vedtaget.

Aldersopsparing som vi kender den, er bedre end statskassen tillader. Folketinget har derfor vedtaget et lovforslag som skal målrette ordningen bedre.  

Lovforslaget sænker loftet over indbetalinger på aldersopsparing, så du fra 1. januar 2018 kun kan indbetale 5.100 kr. årligt på ordningen (mod 29.600 kr. i 2017).

-       Aldersopsparing er afløseren for kapitalpension, der blev udfaset i 2012. Det er en meget attraktiv ordning, fordi den løbende afkastbeskatning er lav, og fordi udbetalinger ikke modregnes i folkepensionsudbetalinger. Politisk har man dog været bekymret for, om ordningen var for attraktiv, da statskassen ville komme til at mangle penge, hvis mange danskere begyndte at indbetale maksimalt på en aldersopsparing, og derfor har man nu valgt at ændre indbetalingsmulighederne, siger pensionsekspert i Nykredit, Camilla Schjølin Poulsen.

Hun anbefaler, at man straks kontakter sin bank- eller pensionsrådgiver for at indbetale maksimalt på ordningen inden nytår, og at man overvejer at oprette en aldersopsparing, hvis man ikke allerede har én, så man også kan få sat de fremtidige indbetalinger i system. Hun anbefaler, at man pga. ekspeditionstiden, tager kontakt til sin bank allerede inden jul, altså senest fredag den 22. december, hvis man vil være sikker på at nå det i år.

-       Aldersopsparing er fortsat en særdeles attraktiv pensionsopsparingsform, men en fremtidig indbetalingsgrænse på 5.100 kr., kræver i sagens natur, at man kommer i gang med at spare op mange år før pensionering, så man også kan nå at få et fornuftigt afkast af opsparingen, siger Camilla Schjølin Poulsen.

Det er en meget attraktiv ordning, fordi den løbende afkastbeskatning er lav, og fordi udbetalinger ikke modregnes i folkepensionsudbetalinger. Politisk har man dog været bekymret for, om ordningen var for attraktiv, da statskassen ville komme til at mangle penge, hvis mange danskere begyndte at indbetale maksimalt på en aldersopsparing

Camilla Schjølin Poulsen

Mens den generelle indbetalingsgrænse for aldersopsparing sænkes til 5.100 kr. bliver det dog samtidig muligt at indbetale op til 46.000 kr. årligt i de sidste fem år før du kan gå på folkepension, så vilkårene for opsparing sidst i arbejdslivet forbedres.

Senere udbetaling, længere udbetalingsperiode

Det bliver fremover muligt at få sin aldersopsparing udbetalt løbende i stedet for som en én-gangs-udbetaling, og så kan ratepensioner fra 1. januar 2018, udbetales over 30 år mod maksimalt 25 år i dag.

Samtidig strammes der op på, hvornår man tidligst kan få sine pensionsordninger udbetalt.

-       Pensionsordninger kan i dag udbetales fem år før, man kan gå på folkepension, eller når man fylder 60 år for pensioner oprettet før 1. maj 2007. Pensioner oprettet efter 1. januar 2018 kan derimod tidligst udbetales tre år før du kan gå på folkepension. Hvis man ikke allerede har en pensionsordning eller hvis man fx ønsker at give sit barn mulighed for tidligere pensionsudbetaling, kan man oprette en pensionsopsparing inden nytår, og dermed være omfattet af de eksisterende udbetalingsregler – også for fremtidige indbetalinger på ordningen, siger Camilla Schjølin Poulsen.

Hun siger, at pensionsændringerne grundlæggende sigter efter, at få danskerne til at arbejde længere og gå senere på pension, og at man derfor bør begynde at interessere sig ekstra for pensionsspørgsmålet, hvis man selv drømmer om tidlig pensionering. 

Ændringerne kort:

- Det generelle loft for indbetaling på aldersopsparing sænkes fra 29.600 kr. årligt i dag til 5.100 kr. årligt fra 1. januar 2018 - Fra fem år før du kan gå på folkepension bliver det muligt at indskyde 46.000 kr. årligt på en aldersopsparing, forudsat at du ikke er startet udbetaling af en fradragsberettiget pension - Din opsparing kan nu blive i det gunstige pensionsmiljø 5 år længere og samtidig kan Aldersopsparing fremover udbetales løbende - Pensionsordninger, der er oprettet efter 1. januar 2018, kan tidligst udbetales 3 år før din folkepensionsalder - Det bliver muligt at få skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i sommeren 2018

Relaterede artikler

Pension | 2:34 min

Pensionsforskel mellem danske mænd og kvinder blandt de største i OECD

Danske kvinder går på pension 2,4 år før mænd. Det er væsentligt højere end i lande, vi normalt sammenligner os med.
Pension | 3 min

Aldersopsparing blev et tilløbsstykke i december

Nykredit og andre danske banker havde travlt i december med at oprette aldersopsparinger til kunder før loftet over tilladte indbetalinger blev sænket.
Video | 40 min

Webinar om ændringer på pensionsområdet

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som får betydning for din pensionsordning. Se vores webinar, hvor vi gennemgår ændringerne og deres betydning for dig.