Omkostninger ved handel med værdipapirer

Her finder du en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.

Omkostninger ved handel via Nykredits netbank   
Kurtage Kurtage beregnes af kursværdien, dog med et minimumsbeløb for nogle handler.  
  Nykredit Invest og Multi Manager
Invest investeringsbeviser
0,10 % min. 0,00 kr.
  Danske obligationer 0,10 % min. 29,00 kr.
  Danske aktier og øvrige investeringsbeviser 0,15 % min. 29,00 kr.
  Norske og svenske aktier 0,15 % min. 29,00 kr.
  Øvrige europæiske aktier 0,50 % min. 149,00 kr.
  Amerikanske aktier 0,50 % min. 149,00 kr.
Omkostninger ved handel via medarbejder i Nykredit
Kurtage Kurtage beregnes af kursværdien, dog altid med et minimumsbeløb. Der opkræves kurtage pr. fondskode/fondsnota efter følgende satser.
  Nykredit Invest og Multi Manager Invest investeringsbeviser - obligationsafdelinger    
  Kursværdi indtil 3 mio. kr., maks. 3.000 kr. 0,15 %  
  Kursværdi over 3 mio. kr. 0,10 %  
  Nykredit Invest og Multi Manager Invest - aktieafdelinger og blandede afdelinger 0,50 %  
  Danske børsnoterede obligationer    
  Kursværdi indtil 3 mio. kr., maks. 3.000 kr. 0,15 % min. 150,00 kr.
  Kursværdi over 3 mio. kr. 0,10 %  
  Danske børsnoterede aktier og øvrige investeringsbeviser    
  Kursværdi indtil 300.000 kr., maks. 1.500 kr. 0,75 % min. 150,00 kr.
  Kursværdi over 300.000 kr. 0,50 %  
  Aktie- og tegningsretter 0,25 % min. 75,00 kr.
  Udenlandske børsnoterede obligationer 0,25 % min. 500,00 kr.
  + eventuelle udenlandske omkostninger    
  Udenlandske børsnoterede aktier    
  Kursværdi indtil 300.000 kr. 0,75 % min. 500,00 kr.
  + eventuelle udenlandske omkostninger og afgifter     
  Kursværdi over 300.000 kr. 0,50 % min. 2.250,00 kr.
  + eventuelle udenlandske omkostninger og afgifter     
  Unoterede danske aktier     
  Unoterede danske aktier og investeringsbeviser 1,00 % min. 200,00 kr.
  + eventuelle omkostninger     
Kurtage ved
Corporate Actions
Ved afregning af Corporate Actions (fx købs- og ombytningstilbud) beregnes der
almindelig kurtage jf. ovenfor – medmindre andet fremgår af Corporate Actions materialet.
   
Andre priser  
  Kopi af tidligere udsendte afregningsnotaer, pr. stk.   200,00 kr.
  + timeforbrug pr. time   500,00 kr.